Leonidas

Contributieregels

Contributieregels Leonidas incl. zaalhockey in de blaashal

Contributie 2018-2019, zonder/met Rotterdampas, zoals besloten tijdens de ALV op 31 mei 2018.
 

Peildatum KNHB - leeftijd op 1 oktober

Entreegeld is alleen voor nieuwe leden, niet voor oud-Leonieden
Deze contributie geeft ook recht op 3 maanden gratis schaatsen in dec, jan en feb

Categorie Entreegeld Contributie (via incasso) Contributie (zelfbetaling)
Senioren € 100 € 375 -25* + € 10
Senioren < 24 jr € 100 € 340 -25* + € 10
Veterinnen Dinsdag € 100 € 245-25* + € 10
Junioren A,B,C,D # (10-17 jr) € 100 € 425 -25* inclusief wekelijks zaaltraining + € 10
Jongste Jeugd E8 (9 jr) € 50** € 330 -25* inclusief wekelijkse zaaltraining + € 10
Jongste Jeugd E6 (8 jr) € 50** € 330 -25* inclusief wekelijkse zaaltraining + € 10
Jongste Jeugd F (7-8jr) € 50** € 290 -25* inclusief wekelijkse zaaltraining + € 10
Jongste Jeugd ( 6 jr-beginnend) € 50** € 155 - 25* + € 10
Jongste Jeugd Funkeyhockey
 (4 - 5 jr )
geen € 115 + € 10
G-Hockey geen € 180 -25* + € 10
Trainingslid (>7 jaar) € 100 € 215 -25* + € 10
Trimhockey € 100 € 215 -25* inclusief zaal + € 10
Vrijdagkoffie geen € 130 -25* + € 10
Niet spelend lid
(alleen senior)
geen € 160 - 25* + € 10
Donateur geen minimaal € 60 minimaal € 70

* Korting €25 met de Rotterdampas (zie www.rotterdampas.nl). De Rotterdampas 2018 wordt verrekend met je contributie voor seizoen 2018-2019 als je [email protected] bijtijds een verzoek per email stuurt met daarin de naam van de pashouder en het pasnummer (dat bestaat uit zes cijfers). Indienen kan nu meteen al, graag zelfs, bij penningmees[email protected] dus! Heb je de contributie al voldaan, dan betalen we de paskorting na je mailtje per omgaande op het bij ons bekende banknummer. Indienen per email van pas 2018 moet vóór 28 februari 2019. Reeds in februari 2019 start de Rotterdampasorganisatie met de verkoop van de pas 2019. Die geeft bij Leonidas recht op korting voor seizoen 2019-2020. Direct na aankoop, dus al vanaf februari, kun je bij de penningmeester aangeven dat je (weer) een pas hebt. De korting wordt dan verrekend in juli 2019.

** Jongste Jeugd en Junioren die starten met de Hockeyschool betalen daar bij aanvang al €30 voor. Deze €30 wordt bij naderhand lid worden verrekend als korting.

De Jeugd 1-lijnen (A1, B1, C1 en D1) betalen een toeslag van €75 voor looptraining en een 1-lijntoeslag van € 130. Deze wordt in september gefactureerd en geïnd. 

Nieuwe leden: De eerste stap naar lidmaatschap is het inzenden van een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier. Bij invullen van je inschrijfformulier kun je meteen toestemming geven voor het automatisch incasseren van de contributie. Meer dan 95% van de leden betaalt (gelukkig!) op deze manier. Betaling op andere wijze dan automatische incasso vinden we lastig maar is wel mogelijk; daarom geeft de vereniging € 10 korting bij betaling per incasso.

Banknummer Leonidas (alleen voor contributies): NL64ABNA0409081000
Voor contributies is één speciaal ABN.AMRO banknummer. Automatische incasso's kun je op  NL64ABNA0409081000 terugvinden. Voor hen die de automatische incasso niet willen gebruiken: overmaken op rekening NL64ABNA0409081000 ten name van Leonidas te Rotterdam. Vermeld je lidnummer en factuurnummer.

Geen-gezeur-garantie bij incasso
Incasso is een zaak van vertrouwen. Meer dan 95% van de leden geeft toestemming voor incasso's, en uw penningmeester doet zijn uiterste best hun vertrouwen niet te beschamen. Transacties via automatische incasso worden op uw verzoek zonder verdere vragen teruggestort. Stuur uw verzoek naar [email protected]

Contributie in juli
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Eind juli 2019 is de incassobetaling voor bestaande leden en wordt voor de reeds in een elftal geplaatst zijnde nieuwe aanmeldingen de volledige contributie geheven voor seizoen 2019-2020. Eind augustus volgt de restgroep, behalve de Hockeyschool. Daarvan krijgen de ouders pas na de start van de hockeyschool de jaarcontributie-factuur, afhankelijk van welke Hockeyschool men deelneemt (die van september of april). De trainingstoeslag voor Jeugd A1 t/m D1 wordt in september gefactureerd en geïnd.

Gespreide betaling
Zonder meerkosten, maar wel alléén via automatische incasso's, is gespreide betaling mogelijk. Je betaalt de contributie dan in 10 maandelijkse termijnen, die geïnd worden op het einde van de maand rond de 26e. Dit loopt standaard van 26 juli t/m 26 mei ( met uitzondering van december). Wie later instroomt dan juli betaalt de eerste keer ook de 'achterstallige' termijnen. Voorbeeld: je begint in oktober. Dan betaal je eind oktober 4 termijnen ineens, zijnde die van juli, augustus, september en oktober. 

Gespreid betaalde contributies tot €180 (Jongste Jeugd, VrKoffie en G-Hockey) gaan in 4 termijnen: 26 juli, 26 september, 26 november en 26 januari.
Gespreide betaling kun je bij lid worden aangeven op het inschrijfformulier of later alsnog aanvragen (en weer intrekken) door een email aan [email protected]

Gezinskorting
Bij drie gezinsleden (van één gezin) krijgt het gezin 10% korting over het totale contributiebedrag, uitgezonderd inschrijfgelden en 1-lijn toeslagen. Bij vier of meer is dit 15%. Definitie van een gezin: Voor alle gezinsleden moet betaling via dezelfde bank- of girorekening plaatsvinden en allen moeten op één adres wonen.

Géén entreegeld voor oud-leden
Het entreegeld is éénmalig. Oud Leonieden die opnieuw lid worden hoeven géén entreegeld te betalen.

Korting indien je nieuw lid wordt na 1/1/2019
Indien je lid wordt na de winterstop (de tweede helft seizoen start eind februari 2019), betaal je voor het restant van het seizoen 50% van de normale contributie. Het entreegeld ben je echter wél volledig verschuldigd.

Niet in staat om te betalen
Indien je niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je contact op te nemen met de assistent-penningmeester Jacqueline Wilmink  via [email protected] of [email protected] ). Deze zal dan met je overleggen op welke wijze de betaling wel kan geschieden.

Boete/speelverbod
Bij stornering van de incasso of anderszins niet betalen van de contributie kan € 25 boete en/of een speelverbod worden opgelegd. Meestal het laatste want van een kale kip ... Voorkom dit door een regeling met de assistent-penningmeester te treffen. Een speelverbod wordt via email aan het betrokken lid, de elftalcommissie en de teamcaptain(e) medegedeeld.