Leonidas

Sportiviteit & Respect en de LeoniDO's

Sportiviteit & Respect en de LeoniDO's

Enige tijd geleden introduceerden wij de LeoniDO's. Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk dat we tijdens het hockeyen respectvol en gezellig met elkaar om gaan, zowel op als naast het hockeyveld. Helaas komt ook minder sociaal gedrag voor op Leonidas. Dat kan variëren van het niet opruimen van je afval tot het beledigen van een scheidsrechter.

Als vereniging willen wij meer expliciet uitdragen wat wij normaal gedrag vinden van een ieder die bij Leonidas betrokken is. Van leden tot ouders, begeleiding en vrijwilligers. Daarom hebben wij de LeoniDO's in het leven geroepen (zie bijlage).

De LeoniDO's zijn onze gedragsnormen die weergeven hoe we bij Leonidas met elkaar om willen gaan, zowel op als naast het hockeyveld. Ze zijn van toepassing op eenieder die betrokken is bij Leonidas (leden, trainers, coaches, ouders, etc). De LeoniDO's zullen op diverse plaatsen op het complex zichtbaar worden getoond, zodat spelbrekers eerder aangesproken worden op ongewenst gedrag.

Daarnaast willen wij een ieder de kans geven om mee te denken in het kader van Sportiviteit en Respect binnen onze vereniging. Mooie ideeën en initiatieven kunnen worden opgestuurd naar [email protected]

Wil jij iemand extra in het zonnetje zetten, omdat diegene zich heeft ingezet voor Sportiviteit of heb jij een idee over hoe wij als club het onderwerp Sportiviteit en Respect nog meer aandacht kunnen geven? Schroom dan niet om dit met ons te delen!

Wij rekenen op eenieders medewerking!

Met sportieve groet,

Bestuur RHV Leonidas

en Commissie Sportiviteit & Respect

Bijlage

Gerelateerd nieuws