Leonidas

ALV op 23 september

ALV op 23 september

Het bestuur van R.H.V. Leonidas nodigt haar leden van harte uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op maandag 23 september 2019. De ledenvergadering wordt gehouden in het clubhuis en begint om 20.00 uur.

Hieronder de vergaderagenda, relevante stukken kunnen twee weken van tevoren worden opgevraagd via [email protected]

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen ALV 25 september 2018
5. Verenigingsjaarverslag
6. Jaarverslagen commissies
7. Financieel resultaat seizoen 18/19 en begroting seizoen 19/20
8. Verslag kascommissie
9. Aftreden Maarten van Rossum als secretaris
10. Voordracht Annemiek Dijkhuizen als Bestuurslid Hockeytechnische Zaken
11. Bijzondere mededelingen namens het bestuur
12. Rondvraag
13. Sluiting

Gerelateerd nieuws